Práci vám možná usnadní váš stávající IT systém


Obraťte se na Vaše IT oddělení, která by vám mělo sdělit, jak lze využít stávajících například cloudových služeb, které umožňují ověření souladu s GDPR. Např. Office 365 má 'Trust Centrum', které umožní provedení 'impact assessment analysis'. Podobné služby má také SAP, Oracle, IBM a další. V případě, že nepoužíváte cloudové služby, je třeba ověřit soulad stávajícího (proprietárního) řešení s GDPR. Pozor také na to, kde leží zálohy vašich dat.