Připravte se na únik osobních údajů neboli data breaches


Co byste měli vědět o úniku osobních údajů? Únik údajů znamená porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Například dojde k odcizení firemního počítače nebo ztrátě nosiče dat (USB, DVD, CD) nebo ztrátě přístupových hesel do firemního systému. Nebo zapomenete zamknout kartotéku. Zaměstnanec si vezme v dobré víře práci domů a například smlouvy zapomene v MHD. Dokumenty neskartujete, ale jen dáváte do sběru.

Pozor, pokuty se vztahují i na jiná porušení zabezpečení osobních údajů. Únik osobních údajů je ta nejhorší varianta, ale postihy se mohou týkat např. nepřiměřeného zpracování nebo jakéhokoliv dalšího postupu, který je v rozporu s GDPR.

Porušení zabezpečení osobních údajů řeší články 33-34 GDPR.

Časté otázky k úniku osobních údajů »