Jsem zodpovědný za implementaci GDPR v mé organizaci. Jak mám postupovat?


GDPR. CO TO JE A KOHO SE TÝKÁ?

GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů, potažmo jejich přenosem a sdílením je nová legislativa, přinášející zásadní posílení ochrany osobních údajů a řadu nových povinností nebo změny stávajících povinností pro všechny správce a zpracovatele. GDPR se dotkne v různé míře všech podnikajících subjektů.

GDPR bylo přijato 27. 4. 2016 a je účinné od 25. 5. 2018.

Začít s GDPR »