Osobní údaje: seznamte se


Osobní údaje identifikují fyzickou osobu.

Osobní údaje jsou nejen: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, kreditní karta, poštovní adresa, emailová adresa, když je z ní patrné jméno, příjmení a firma, rodné číslo, profil na sociálních sítích, ze kterého lze identifikovat konkrétní osobu (foto, jméno, příjmení), informace o zdraví, lokalizační údaje.

Ale pozor! Za osobní údaj se považuje také údaj, který nemusí jasně identifikovat osobu, ale teprve ve spojení s jiným dostupným údajem tuto identifikaci umožní. K propojování takových údajů je nutné zohlednit možnosti technologických prostředků. Např. IP adresa může být osobním údajem, protože ji lze pomocí technologických prostředků přiřadit k dalšímu údaji, a toto spojení identifikaci umožní. A to i bez aktivního zásahu toho, kdo IP adresu uchovává nebo zpracovává. Osobním údajem jsou jakékoli informace o nákupech, užívaných službách či vlastněných zařízeních, (meta)data týkající se předchozího chování při užívání služby, fotografie.

Víte, co v praxi znamená osobní údaj?