Povzbuzení závěrem


GDPR není jen spousta práce a snahy řešit otevřené otázky, ale taky obchodní příležitost. Jednak je opravdu potřeba si udělat pořádek v oblasti zpracování osobních údajů. Tím, že ochrana osobních údajů prostupuje celým systémem internetové ekonomiky, udělání si pořádku v této oblasti znamená povýšit svoje podnikání na vyšší úroveň.

Další příležitost, kterou GDPR přináší, je ve vztahu k zákazníkům. Vzniká možnost dát do popředí to, co se zatím příliš neukazovalo – že organizace dbá na práva svých zákazníkům, a že je opravdu chrání a pečuje o ně. To je zpráva, která by se měla vrátit ve zvýšení počtu zákazníků a jejich důvěry. Implementace GDPR je tak věcí marketingových oddělení stejně jako IT nebo firemních právníků.