Kdo je DPO neboli pověřenec pro ochranu osobních údajů?


Pověřenec pro ochranu osobních údajů (data protection officer nebo zkráceně DPO) může být zaměstnancem vaší firmy nebo může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb. Může to být právnická či fyzická osoba. Nemusí mít 'kulaté razítko', ale musí mít povědomí o GDPR a musí znát dobře fungování ve vaší firmě.

DPO v rámci vaší firmy poskytuje informace a poradenství o povinnostech podle GDPR, spolupracuje s dozorovým úřadem a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

DPO potřebujete, pokud (1) jste úřad (státní správa) či veřejný subjekt, (2) nebo vaše hlavní činnost spočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů (například zaměstnanců, klientů) nebo (3) vaše hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Časté otázky k DPO » Příklad povinností DPO »