Pokud chcete dostávat informace o GDPR, uveďte svůj kontaktní email


Níže se dočtete, k jakým účelům budeme emailovou adresu používat a jaká jsou vaše práva v souvislosti s jejím poskytnutím.

Právní základ zpracování.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek e-mailem je váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které jste vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali.

Komu budeme Vaše údaje předávat?
K vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat?
Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

Kde se budou vaše údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

Poučení o vašich právech
Upozorňujeme: (1) nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné; (2) souhlasy ke zpracování osobních údajů nám udělené můžete kdykoliv odvolat i bez uvedení důvodu zasláním emailu na gdpr@spir.cz nebo on-line zde. Po odvolání souhlasu s užitím Vašeho emailu bude smazán z naší databáze.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. (v souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) má každý subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Podmínky souhlasu po 25.05.2018 »


Děkujeme. Pokud máte komentáře či připomínky k tomuto průvodci, prosím, využijte tohoto místa pro jejich sdělení.

 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely informování o GDPR můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na gdpr@spir.cz nebo on-line zde